MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR:

1.1.
İşbu sözleşmenin konusu, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın,SATICI tarafından işletilmekte olan www.merbasita.com; (bundan sonra WEB SİTESİ olarak da anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimatı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

1.2.
SATICI BİLGİLERİ:
Ünvanı : ATL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi : ŞAHİNLER KÜME EVLER N:136 PINARKENT / PAMUKKALE / DENİZLİ / TÜRKİYE
Telefon : +90 (258) 286 56 91
Faks : +90 258 286 58 25
Email :merbasita@merbasita.com
Web Adres : https://www.merbasita.com/

1.3.
– ALICI BİLGİLERİ:
Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Email :

MADDE 2 – SÖZLEŞME

KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:
ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır.
Sipariş Tarihi :
Ürün türü :
Marka/Model :
Rengi :
Adedi :
Satış Fiyatı (KDV’li):
Kargo Ücreti :
Ödeme Şekli :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :

MADDE 3 – GENEL HÜKÜMLER:

3.1 – ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
3.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde 10 gün veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
3.3 – Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.
3.4 – Satıcı sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
3.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının satıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin satıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
3.6– Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde,alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde satıcıya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri alıcıya aittir.
3.7– Mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
3.8– Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.
3.9 SATICI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

MADDE 4 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI:

4.1 Ürünlerin doğru ve kolay teslim edilebilmesi için teslimat adresinin alıcı tarafından doğru ve eksiksiz verilmiş olması alıcı sorumluluğundadır.
4.2 Mal/hizmet, ALICI’ nin sipariş formunda, eğer sipariş formunda adres belirtilmemiş ise üye olurken belirtmiş olduğu adresinde, kendisine yada kendisi ile birlikte ikamet eden kişilere yada ürünün sipariş aşamasında ayrıca ismini belirtmiş kişiye teslim edilecektir
4.3 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde 10 gün veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.4 Bu kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı’nın Ürünü, kargo firmasının, adresin bulunduğu yerin varış şubesinden şubesinden 3 gün içinde teslim alması gerekmektedir; aksi halde doğacak tüm zarar ve giderlerden Alıcı sorumludur.
4.5 Ürünlerin teslimatı anında Alıcı’nın adresinde kendisinin şahsen bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.
4.6 Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.
4.7 Ürün’ün mücbir sebepler nedeniyle yasal süre içerisinde teslim edilememesi halinde, Satıcı bu durumu derhal Alıcı’ya bildirecektir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir veya mücbir sebep hali sona erinceye kadar bekleyebilir. Satıcı tarafından Ürün’ün tedarik edilemeyecek olması halinde, Satıcı bu durumun öğrenilmesinden itibaren en geç 3 gün içerisinde Alıcı’yı açık bir şekilde bilgilendirecektir ve Alıcı siparişi iptal edecektir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi ile birlikte, Satıcı Alıcı’nın ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belgeyi en geç 14 gün içinde Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda Alıcı’nın Satıcı’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.
4.8 Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde Alıcı tarafından Satıcı’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Alıcı’nın bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

MADDE 5 – ÖDEME ŞEKLİ

5.1 Sipariş edilen ürünün peşin fiyatı veya yapılan vadeye göre taksitli fiyatı ürün ile birlikte ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde belirtilmektedir..
5.2 ALICI’nın, kredi kartı ile taksitli alışveriş yapması durumunda, web sitesinde seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri ve faiz oranları geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve
vekalet ücretini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zararını ödemeyi taahhüt eder.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI:

6.1 Alıcı sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14(ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde satıcıya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış ve yıkanmamış olması,ürünün kullanılabilir olması varsa aksesuarlarının tam olması şarttır.
6.2 Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün alıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14(ondört) gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile satıcıya iade edilen ürünün kargo bedeli alıcı tarafından karşılanır.
6.3 Cayma hakkı bildiriminin yapılmasından itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’nın birinci maddede belirtilen adresine teslim edilmesi gerekmektedir.
6.4 SATICI, ALICI’nın cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ürün kapsamında yapılmış tüm ödemeleri ALICI’ya iade edecektir. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarında tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine iade faturasıdır ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır. Faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 10 (on) gün içerisinde SATICIya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir.
6.5 ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
6.6 ALICI sipariş verdiği 1 saat içerisinde eğer siparişi kargoya verilmediyse siparişini iptal etme hakkına sahiptir.
SATICI taraf hiçbir hak talep etmeden iade bedelini en geç (10) gün içinde yatıracaktır.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

7.1 Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.
7.2 Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve yıkanmamış olması şartına bağlıdır.
– Hür türlü giyim ve ev tekstili ürünleri
– Bebek ürünleri
– Havlu ve bornoz grubu ürünleri

MADDE 8 – KABUL VE ONAY BEYANI

8.1 Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan ve işbu Sözleşme’de yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün(ler)’in temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler dahil bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit, onay, kabul iznini vererek Ürün’ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
8.2 Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum, içeriğini kabul ediyor ve onaylıyorum.

MADDE 9 – YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile satıcının veya alıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Close Sepetim
Close İstek Listesi
Son Görüntülenenler Close
Close

Close
Menü
Kategoriler